Copyright

Hergebruik van afbeeldingen en ontwerpen

Op alle afbeeldingen, ontwerpen en illustraties gemaakt en ontwikkeld door kopwit vormgevers zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen die zijn gepubliceerd, waaronder die op deze website en onze LinkedIn profielen.

Verveelvoudiging van (een deel van) onze ontwerpen in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van kopwit vormgevers. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Geen toestemming voor gebruik van bestaande logo's en andere huisstijlelementen!

Voor publicatie van (een deel van) logo's en andere huisstijlelementen van bestaande opdrachtgevers betreft kan geen toestemming worden gegeven deze te publiceren, behalve als de opdrachtgever het zelf verzoekt en het de eigen dienst of het eigen product betreft.

 

Ondersteuning non profit organisaties

Ook non-profit organisaties moeten toestemming vragen aan kopwit als rechthebbende. Indien akkoord zal kopwit geen vergoeding in rekening brengen. Wel vragen we duidelijke naamsvermelding en wederzijdse toestemming om er op sociale media aandacht aan te besteden.

U wordt in alle gevallen verzocht ons, kopwit vormgevers, even te bellen of te e-mailen. Dank!